Autoklav

  • AAC Autoclave and Boiler

    AAC autoklav og kjele

    Autoklav er et stort damputstyr, kan brukes til dampkalkstein, flyveaske murstein, luftbetongblokker, høyfast betongstolper, rørbunker og andre sementprodukter, også egnet for tre, medisin, kjemikalier, glass, isolasjonsmaterialer og andre materialer.
  • Autoclave and Boiler

    Autoklav og kjele

    Autoklavesystemet Double Rings produsert absorberer fordelene med lignende utenlandske produkter fra utviklingen. Hovedtrykk autoklavkomponenter av endelig elementanalyse og forskjellige spenningseksperimenter forbedret styrkeberegningen.